facebook pixel
Loading Events

Our MVP, Merethe Stave is invited to Bergen Microsoft Community to talk about structure and culture when collaborating in Microsoft 365. This is a free online event in Norwegian, make sure you sign up today!

Struktur og kultur gir god samhandlingsdur

Tekniske verktøy kan gjøre mye for å gjøre arbeidshverdagen sikker. Samtidig hjelper det lite å låse og bolte hoveddøren, hvis noen andre åpner hverandadøren om de ikke ser skumle bjørner i hagen. Her vil Merethe se på hvordan struktur og kultur ved hjelp av Microsoft 365 plattformen kan gjøre samhandling og kommunikasjon trygt og sikkert.

About Bergen Microsoft Community

Vi er en gruppe tekniske og ikke tekniske ressurser som synes det er på høy tid at Norges nest største by klarer å stable på beina en aktiv brukergruppe, som kan være et sted der vi hjelper hverandre og deler vår kunnskap på tvers av ulike selskaper og bransjer. Read more

Go to Top