Microsoft Teams: Telefoni, möten och lyckad utrullning